You are currently viewing Триъгълник на Здравето – Д-р Олег Сухоруков с една лекция по темата.

Триъгълник на Здравето – Д-р Олег Сухоруков с една лекция по темата.

„Връзката между емоции, структура и био-химия. Ефекти върху мозъчната кора.“

С нашия приятел и партньор, Д-р Олег Сухоруков, се срещаме задочно в една от неговите регулярни лекции. В нея той описва в подробности „Триъгълника на Здравето“ и ни дава по-задълбочен анализ на ваимовръзките между емоционалната, структурната и био-химичната компонента в него.

“ В основата на холистичния подход към организма лежи моделът на Триъгълника на Здравето, всяка от страните на който съответства на емоционалната, структурната и био-химичната компонента. Човек е здрав, когато всички елементи са в баланс. Нарушението при една от съставляващите, неизбежно води до нарушения и при другите аспекти на здравето.

Всички изменения се отразяват на функционалното състояние на мускулите. Тяхното удължаване или свиване възниква като адаптационен отговор. насочен към ограничаване на последствията и посредством моторно-висцерания рефлекс, привежда органа и свързания с него мускул в енергоспестяваш режим. Наред с това, продължителното функиониране в неоптимален режим, изразходва енергията, което причинява прехода на функционални нарушения към силни разстройства, приемащи форма на различни заболявания. Лечението трябва да се насочи към включването в работа на бездействащите ресурси. Преходът от оптимален режим в режим на изчакване и обратно се осъществява чрез нервната система и става моментало и автоматично. …“

А ако предпочитате да видите цялата му презентация в оригинал, използвайте този линк:

Олег Геннадьевич Сухоруков – врач, травматолог-ортопед, мануальный терапевт, прикладной кинезиолог. Сотрудник Центра хирургии позвоночника больницы травматологии и ортопедии, консультант Центра медицины катастроф, доверенный врач Посольства Италии в Латвии. Специализируется на проблемах профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (костей, суставов, позвоночника) методами мануальной терапии, прикладной кинезиологии, хирургии (г. Рига).

Вашият коментар