You are currently viewing ХОМЕОПАТИЯТА – ЕДНА ЖИВА РЕАЛНОСТ

ХОМЕОПАТИЯТА – ЕДНА ЖИВА РЕАЛНОСТ

„…И когато става дума за човешкото здраве, за нас трябва да има холистичен, общ, цялостен подход по отношение на човешкото същество. Защото човекът не е само физическо тяло, не е само емоция, човекът не е само психика, не е само дух. Той е сложна съставна многомерна система, която изисква системен подход, за да бъде опозната цялостно и да бъде намерено вярно решение за нейното равновесие.“

Срещнахме се с Г-н Иван Тодоров, световно-известен специалист в областта на изследването на водата като информационен носител. Той развива своите теории на анализирайки микроскопски наблюдения на изсушени върху стъкло капки вода.

Д-5:    Здравейте, Г-н Тодоров! През миналия месец Вие представихте своето изследване на тема Хомеопатия, използвайки Вашия уникален метод. Разкажете ни повече за събитието:

И.Т.:   Здравейте! Да, наистина, на 14 юни 2018 г., в Българска Академия на Науките, в рамките на ежегодния семинар „АКТИВИРАНА ВОДА“ представихме презентацията „Хомеопатия и структура на водата“. За пръв път в света беше показано и доказано чрез нашия авторски метод, че Хомеопатията е една жива реалност, че има пълно съответствие между наименованието на хомеопатичните продукти и тяхното информационно и енергийно съдържание.  Убедени сме, че събраната и представена публично от нас информация е стабилна основа за сериозна научна разработка по темата.

Д-5:    Какво ви провокира за това специализирано изследване?

И.Т.:   Последните, вече ще стане девет години, работим сериозно с моята спътница в живота Елена, и мой научен коректив, защото тя е представителят на науката в нашия екип и винаги трябва да има равновесие, по темата за структурата на водата. Моите интереси също са много широки. Винаги съм търсил начините да се получи информация за обективните събития в нашия свят. Винаги ме е интересувал човекът като основна единица, защото в края на краищата всичко, което правим на този свят, е в името на това да вървим жизнения си път в едно равновесие, в хармония със света, в който живеем, и по възможност здрави, защото в това е смисълът. В края на краищата трябва да умеем да се радваме на живота, да получаваме от него щедро и ние да даваме щедро нашите възможности, за да има този взаимен обмен, за да съществува този свят, за да има генофондност в нашите действия и да оставим един по-добър свят на хората след нас. Тези, които ни следват, трябва да получат нещо по-добро, а не нещо извехтяло, износено и амортизирано. Говоря за света като цяло. Защото темата, която днес засягаме, е пряко свързана с планетата Земя като една единна система. Трябва да си дадем ясна сметка, че самата планета и царствата на тази планета – растителното, животинското, хуманното – човешкото, са в непрекъснато взаимодействие помежду си. Винаги съм си задавал въпроса защо са нарекли човека „Венец на Твореца“. Какво са имали предвид тези, които са писали „дебелите книги“ преди нас, казвайки „човекът е венец…“ Дълго време търсих отговора на този въпрос. Според мен отговорът на въпроса е простичък – в човека са представени всичките царства, всичките форми на материята отпреди неговото създаване. И микро, и макро елементи, и флора, цялата менделеева таблица е представена в нас. Дайте си сметка ембрионът на човека как се развива, показвайки ни всички предходни форми на живот преди ние, човешките същества, да се появим. Именно в тази идея за човека като „венец на творението“ се съдържа възможността човек да възстанови здравето си чрез минерали, кристали например, (знаете литотерапията съществува от векове), чрез цветове (колоротерапия), чрез лечебни средства, получени директно от природата, или обработени от човека и произведени в друга една форма. Несъмнен факт е, че ние всеки божи ден, всеки един миг от нашето съществуване обменяме с околната среда три неща – вещества, информация и енергия. Разбира се, тези неща са пряко взаимно свързани помежду си.

Д-5:    Добре, но защо точно Хомеопатията?

И.Т.:   Напоследък дискусията на тема Хомеопатия, отиде в една посока – „а има ли нещо в хомеопатичните продукти?“. След като едно вещество е разреждано стотици хиляди пъти остава ли нещо в тези хомеопатични гранулки или течни разтвори, които ние ползваме. Ако отворим интернет в момента, там е пълно с такива изрази „Хомеопатията е най-доброто плацебо“, „в Хомеопатията няма никакво вещество“, „тя е псевдонаучна“… и в този дух има безброй изказвания. …В нашата практика безброй много пъти сме илюстрирали различни обективни явления чрез структурата на водата. Ето защо си зададохме въпроса дали това свойство на водата – да променя своята структура при различни информационни и енергийни въздействия, няма да ни помогне да разберем какво всъщност представляват хомеопатичните продукти?

Д-5:    Кажете ни, как подходихте към задачата?

И.Т.: Принципът „подобното се лекува с подобно“- SIMILA SIMILIBUS CURRENTUR, е отдавна известен, използва се от стотици години. Принципът на по-малката доза и по-ефикасното лечение също отдавна е познат. Хората винаги са търсили начини с минимум разход на енергия да постигнат максимум резултати. Винаги е съществувал стремежът с малко, но енергийно и информационно наситено вещество, да постигнем голям резултат. В информационните системи също е важен принципът „мини-макс“, с минимум усилия – максимум резултат. Тоест, като принципи на действие – ясно! Но всъщност какво има в тези продукти, какво има в тези пет гранулки или в няколко милиграма течност. Можем ли да видим някаква картина – си зададохме въпроса. Тогава решихме да се обърнем към водата, защото тя е прекрасен илюстратор за много явления, които имат информационна същност.И до ден днешен се спори има ли водата „памет“? Ако тя няма „памет“, как би могла да възпроизвежда някакви картини изобщо? За нас отговорът се крие във възможността на водата да променя своята структура и по този начин да осъществява пренос на информация …

Д-5:    В какво по-конкретно се състои експеримента?

И.Т.:   В дадения случай ще наблюдаваме микроскопски фотографии, които са постигнати по следния начин. Взехме десетина хомеопатични продукта от различен произход – както класическа, така и друга хомеопатия, с различна потенция. Разтворихме по пет гранулки в 50 мл. вода,  но първият отпечатък който се получи, не беше достоверен, защото захарта от гранулките се оказа доста силна като вещество в тези 50 мл. и всъщност първите снимки, които направихме, приличаха малко на желирани бонбонки… Тогава продължихме нататък по принципа на Хомеопатията – пет капки от получения вече разтвор разтворихме в нови 50 мл. вода. За експеримента използвахме една от най-продаваните минерални води в търговската мрежа в България. Новият разтвор беше кинетиран, така както е принципът на Хомеопатията.

 Първият заснет образ е на нашата „контрола“. Всяка една вода, независимо каква е тя, има своя харектеристика, свой „портрет“. Там са важни биохимичните и физични параметри – обща минерализация, повърхностно напрежение, окислително-редукционен потенциал, рН и т.н. – стандартните показатели. В случая ние използваме води минимум с 300 млг/литър обща минерализация, защото, за да „рисува“ някакви картини водата, трябва материал, с който тя да борави. Ако се използва дестилирана вода например, там няма никаква субстанция, средство, с което водата би могла да „рисува“. Това е все едно да дадем на художника едно платно и да му кажем – рисувай! Да, но не сме му дали четки, не сме му дали бои, нито дори графит – как да рисува!? Очевидно, за да може водата да създаде въобще някакъв образ, трябва да има някаква база. И ето, това е изходната картина на водата, в която разтваряхме хомеопатичните препарати (фиг.1).

Фиг.1

Д-5:    Покажете ни резултатите от изследването Ви.

И.Т.: Започваме с картината, която ни представи Tuya occidentalis. Нека още веднъж съпоставим изходния материал с картината на Туята. Виждал ли е някой Туя на живо? (фиг.2)

Фиг.2

Погледнете внимателно този слайд – отляво е растението Туя, отдясно – водният отпечатък. Погледнете шишарката, нарисувана от водата, и шишарките по клончето Туя. Какво ни показва водата? – „Това, което сте разтворили в мен, съдържа информация за квинтесенцията (същността) на растението Туя.“ Разбирате ли, водата отговори правилно – „това, което си разтворил в мен, аз ще ти го покажа в картина“… И картината е достатъчно показателна. Как от една шепа песъчинки изведнъж се появиха плодовете и клонките на Туята? Сходството е много сериозно.

Следващият ни продукт е отново от растителния свят – Lycopodium clavatum.  Нарочно сме показали фотографии и на самите растения, за да можем да направим съпоставка с водните отпечатъци. (фиг.3)

Фиг.3

Може да упрекнем водата в какво ли не, но за да създаде такива достатъчно сложни образи от една шепа пясък, значи има нещо много сериозно, което я кара да го прави. Нека поразсъждаваме, какво всъщност прави тези образи!?

Д-5:    Коментирали ли сте резултатите от този експеримент с други учени?

И.Т.: Поставил съм този въпрос на цялата Академия на Науките – на хора, които се занимават с разпознаване на образи, и на физици, и на математици, въобще на много сериозни учени. Академик Божидар Палюшев беше лаконичен, наблюдавайки подобни образи, при това там дори нямаше хомеопатия, имаше само образи, получени чрез информация, предадена на водата. Той каза – „да, това опира в основата на създаването на веществата в нашия свят. Тези образи не са случайни, те се подчиняват на всички закони и принципи, които създават нашия свят, планетата, на която живеем. За нас в заснетите картини еднозначно имаме информация за източника на това, което наблюдаваме. Как тя е записана и как ни се предава това също е един друг въпрос. Но факт е, че имаме съответствие – разтваряме гранули Ликоподиум, във водата се появи образ много сходен с растението Ликоподиум.

Д-5:    Какви други съответствия наблюдавахте?

И.Т.:   Лекарите са виждали на предметните микроскопски стъкла в лабораториите туберкулозата. Продуктът, който наблюдаваме сега, е Туберкулинум (TUBERCULINUM RESIDUUM). Имаме ли подобие? (Фиг.4)

Фиг.4

Аз направо изтръпвам като наблюдавам този слайд, защото съм преболедувал много рано в своя живот от белодробна туберкулоза. Пазех си някъде снимките с „олимпийските кръгчета“ в белия дроб и когато видях тези изображения, наистина изтръпнах. Какъв е принципът на действие на TUBERCULINUM RESIDUUMкато хомеопатия, в какви случаи се дава? Може ли той да инициира изграждане на защита в организма срещу туберкулозата? Това ми е един валиден въпрос, но нека продължим нататък.

Следва нещо много красиво – Арника (Arnica Montana) (фиг.5). Някой също може да упрекне водата, че не е нарисувала точно листенцата на Арниката, точно по този начин и точно в този цвят. Но кажете ми как се рисува цвете от шепа песъчинки!? И то не едно.

Фиг.5

За да имаме такъв аналог като отпечатък във водата, пак казвам, необходимо е да бъде предадена много точна информация. Не случайно използвах думата „квинтесенция“, защото това е принципът на информационния обмен въобще във всяка една сфера. За да имаш копие, трябва да имаш добър първоизточник. Предадеш ли точно информацията, ти ще постигнеш точно желан резултат. За нас това, което се случва, и което наблюдаваме първи в света днес, защото никой до ден днешен не е показал такава картина никъде по света, трябва да ни накара да се замислим с какво явление си имаме работа.

Ето и Ехинацеята (Ehinacea Purpurea) (Фиг.6). Имайте предвид, че аз съм извадил тук по едно изображение, а има десетки. За една презентация и това е достатъчно. Не е необходимо да направим сто слайда. Мисля, че и тези, които ще видите, са достатъчно показателни за какво явление става дума.

Фиг.6

Следващият ни продукт е игнацията (Ignatia Amara)(фиг.7). Информационният отпечатък също е категоричен.

Фиг.7

За Пулсатилата (Pulsatilla) (Фиг.8) имах известни съмнения какво съм заснел, но след като видях снимката вдясно и пъпката на снимката горе вляво ми стана ясно. Това е Съсънката (българското наименование на Пулсатилата), която имаме в собствената си градина и която цъфти много красиво пролетно време. И действително – ето я пъпката, която е готова да се отвори, и дори структурата на листенцата е сходна.

Фиг.8

Сега ще видите и нещо друго изумително – ето това е природно злато, самородно. (Продуктът е Aurum Metallicum)(Фиг.9)Вижда се как златото е контактувало със скалната маса в тези две зони. И погледнете вдясно на отпечатъка на водата същите две контактни зони, от които расте структурата. Защо водата ми нарисува всичко това в златист цвят, задавате ли си въпроса? Връщам Ви на изходните слайдове. Имахме шепа песъчинки и то почти безцветни. А видяхте какви цветове, какво многообразие ни показа водата в образи и картини.

Фиг.9

Д-5:    Г-н Тодоров, какво в крайна сметка искахте да постигнете с този уникален експеримент?

И.Т.:   Целта ни е да повдигнем диалога на тема „Хомеопатия“ на едно друго ниво. Защото това, което наблюдаваме, е многократно повтаряемо. Постигнато е с общодостъпни технически средства. Може да прерастне в един сериозен научен проект, защо, пак казвам, има огромно поле за работа. Бихме могли да покажем още стотина кадри, но ще оставим този диалог отворен и възможността да се развива нататък, защото това е само една първа крачка, но за нас тя е много решителна и сериозна в тази област.  Винаги сме били привърженици на принципа на диалогичността между страните, които участват в един процес. И когато става дума за човешкото здраве за нас трябва да има холистичен, общ, цялостен подход по отношение на човешкото същество. Защото човекът не е само физическо тяло, не е само емоция, човекът не е само психика, не е само дух. Той е сложна съставна многомерна система, която изисква системен подход, за да бъде опозната цялостно и да бъде намерено вярно решение за нейното равновесие.

Д-5:    Как виждате развитието на тази тема занапред?

И.Т.:   Сериозно и истински вярвам, че подавам ръка на всички общности – и на тези, които са привърженици на Хомеопатията, и на тези, които са нейни противници.  Има над какво да се замислят, защото тя е явление истинно, несъмнено. Носи в себе си уникален начин на пренос на информация и от трите неща, които участват в този ежедневен процес на нашето съществуване, именно на нивото на информацията и на енергията, за нас Хомеопатията притежава необятни възможности. Тя е един от добрите методи за поддържане на човешкото здраве и ние вярваме, че тепърва ще има още много какво да кажем в тази посока.

Д-5:    Огромни благодарности за отделеното време и усилия, Г-н Тодоров! Ще се радваме и занапред да гостувате в рубриката ни „От специалиста“. Желаем успех на Вас и Вашите начинания!

Вашият коментар