Триъгълник на Здравето – Д-р Олег Сухоруков с една лекция по темата.

"Връзката между емоции, структура и био-химия. Ефекти върху мозъчната кора." С нашия приятел и партньор, Д-р Олег Сухоруков, се срещаме задочно в една от неговите регулярни лекции. В нея той…

Continue ReadingТриъгълник на Здравето – Д-р Олег Сухоруков с една лекция по темата.

Уникална комбинация от аромати активира съзнанието към целите ни!

За първи път в света, с комбинирането на естествени ароматни масла, индивидуално подбрани с помощта на Кинезиологията, стана възможно композирането на натурален парфюм, помагащ за активиране на съзнанието към постигане…

Continue ReadingУникална комбинация от аромати активира съзнанието към целите ни!