ХОМЕОПАТИЯТА – ЕДНА ЖИВА РЕАЛНОСТ

„…И когато става дума за човешкото здраве, за нас трябва да има холистичен, общ, цялостен подход по отношение на човешкото същество. Защото човекът не е само физическо тяло, не е…

Continue ReadingХОМЕОПАТИЯТА – ЕДНА ЖИВА РЕАЛНОСТ